برگزاری سه نشست کمیته دانش بنیان در مرکز رشد واحد های فناور مراغه

کمیته دانش بنیان از آذرماه امسال تاکنون سه نشست مستقل در مرکز رشد واحدهای فناور مراغه برگزار نموده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور مراغه و به نقل از مدیر این مرکز، دکتر سینا صادق فام ، کمیته دانش بنیان از آذر ماه امسال تاکنون سه نشست مستقل با موضوعات آشنایی با اصول شرکت های دانش بنیان ، تشکیل کارگروه های علمی،  توسعه فعالیت های فناورانه و آشنائی با ایده های دانش بنیان و معرفی افراد صاحب ایده به مراکز رشد و  نحوه حمایت از ایده های خلاق در حوزه علوم انسانی در محل مرکز رشد واحدهای فناور مراغه برگزار نموده است.به گفته دکتر صادق فام این جلسات  با ترکیب شرکت های فناور حاضر در مرکز رشد مراغه و  برخی از افراد صاحب ایده شهرستان و جمعی از دانشگاهیان خلاق شهرستان مراغه در جهت آشنائی افراد صاحب ایده و شرکت های فناور با همدیگر و با هدف آشنائی با اصول فعالیت شرکت های دانش بنیان برگزار گردیده و در ادامه جلسات تصمیماتی در خصوص تشکیل کارگروه های علمی ، توسعه فعالیت های فناورانه و آشنائی با ایده های دانش بنیان و همچنین در خصوص نحوه ورود رشته های علوم انسانی به مرکز رشد و ارائه ایده های خلاق در این حوزه از جمله در زمینه مدیریت، مدیریت شهری، جامعه شناسی، گردشگری و طراحی فضاهای فرهنگی در شهر اتخاذ شده است.