چهارمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور مراغه با اضافه شدن 7 واحد فناور دیگر به این مرکز برگزار شد.

با افزوده شدن طرح های مورد بررسی در این جلسه، تعداد واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد مراغه به 27 واحد رسید که در مقایسه با آمار مشابه در سال قبل، افزایشی 10 برابری مشاهده می گردد.

به گزارش روابط عمومی؛ به نقل ازمدیرمرکز رشد دکتر معروفی آذر، اين جلسه که روز سه شنبه مورخ 15 بهمن ماه سال ۱۳۹۸ در دانشگاه مراغه برگزار گردید از بین 4 طرح برگزیده باقیمانده از جشنواره رویش و 4 طرح جدید، 4 طرح براي دوره رشد و 3 طرح برای دوره پیش رشد پذيرفته شد.

اين جلسه با حضور دکتر محمد علي لطف الهي یقین به عنوان رئيس شوراي فناوري مرکز رشد، دکتر رسول معروفی آذر به عنوان نائب رئیس شورا، مهندس بهمن محمدیاری مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی و خانم جباری نژاد به عنوان دبير شوراي فناوري مرکز برگزار گردید. همچنین آقایان دکتر سیروس صادقی و دکتر وحید فرهنگ مهر و خانم دکتر صدیقی به عنوان داور در این جلسه حضور داشتند.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.