در نشست تخصصی مشترک میان روسا و کارشناسان دانشگاه مراغه، آموزش و پرورش شهرستان مراغه و مرکز رشد واحدهای فناور مراغه مطرح شد : دکتر اکبرتقی زاده معاون اداری مالی دانشگاه مراغه : با شکل گیری کمیته های تخصصی مشترک میان دانشگاه و آموزش و پرورش و انعقاد تفاهم نامه همکاری، ارتباط سازنده ای میان دو نهاد که دارای جایگاه مشترک و دو روح در یک کالبد هستند ؛ شکل خواهد گرفت. دکتر اکبریان معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش شهرستان مراغه : داشتن ارتباط با دانشگاه مراغه به عنوان مهم ترین مرکز علمی و پژوهشی، یک افتخار بزرگ است که می تواند در ادامه تحصیل و انگیزه مندی دانش آموزان موثر واقع شود.

در نشست تخصصی مشترک میان روسا و کارشناسان دانشگاه مراغه، آموزش و پرورش شهرستان مراغه و مرکز رشد واحدهای فناور مراغه مطرح شد :
دکتر اکبرتقی زاده معاون اداری مالی دانشگاه مراغه : با شکل گیری کمیته های تخصصی مشترک میان دانشگاه و آموزش و پرورش و انعقاد تفاهم نامه همکاری، ارتباط سازنده ای میان دو نهاد که دارای جایگاه مشترک و دو روح در یک کالبد هستند ؛ شکل خواهد گرفت.
دکتر اکبریان معاون مدیرکل و مدیرآموزش و پرورش شهرستان مراغه : داشتن ارتباط با دانشگاه مراغه به عنوان مهم ترین مرکز علمی و پژوهشی، یک افتخار بزرگ است که می تواند در ادامه تحصیل و انگیزه مندی دانش آموزان موثر واقع شود.
به گزارش روبط عمومی مرکز رشد واحدهای فناور مراغه، نشست تخصصی همکاری های مشترک مابین دانشگاه مراغه ، آموزش و پرورش مراغه و مرکز رشد واحدهای فناور مراغه با حضور مسئولین ارشد و معاونین و کارشناسان این نهادها برگزار شد. دکتر اکبر تقی زاده معاون اداری مالی دانشگاه مراغه در ابتدای جلسه با عرض خیرمقدم به میهمانان و مسئولین آموزش و پرورش شهرستان مراغه و ارائه گزارشی از توانمندی ها و اقدامات صورت گرفته در حوزه فناوری در دانشگاه مراغه در دوره ریاست دکتر زادشکویان،گفت : موضوع عدم ارتباط میان دانشگاه ها و آموزش و پرورش یکی از معضلات و مسائل مهم فعلی در جامعه می باشد که با انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک و شکل گیری کارگروه های تخصصی میان طرفین شاهد برطرف شدن این مسأله خواهیم بود.تقی زاده با بیان اینکه ارتباط سازنده و تنگاتنگ میان دو نهاد در حوزه پژوهش و آموزش و مباخث فناورانه جزو ضرورت هاست؛ گفت : ما مشتاق همکاری صمیمانه با آموزش و پرورش در همه زمینه هاهستیم و دانشگاه و امکانات آموزشی و پژوهشی آنرا متعلق به آموزش و پرورش می دانیم و معتقدیم آموزش و پرورش و دانشگاه دارای یک جایگاه و همانند یک روح در دو کالبد هستند و هم اکنون با پتانسیل های مهمی که در دانشگاه وجود دارد ؛ می توان در برطرف نمودن مسائل مهم آموزش و پرورش وارد عمل شد و در توسعه چشم اندازها و امیدبخشی به دانش آموزا ن در ادامه تحصیل و توجه به همه عرصه های علمی همانند علوم پایه، علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم تجربی، دانش آموزان را از توجه صرف به رشته های پزشکی منصرف نمود و نگرش جامع، مهارت محور، کارآفرین و آینده نگر را در میان دانش آموزان توسعه داد.

همچنین در ادامه جلسه دکتر اکبریان معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مراغه ابراز خوشحالی از برگزاری نشست مشترک با دانشگاه اعلام کرد: مهم ترین نهادی که تاکنون توانسته ایم با آن ارتباط خوب و سازنده ای برقرار کنیم؛ دانشگاه مراغه بوده است. وی سطح روابط میان دو نهاد را در میزان بسیار مطلوبی ارزیابی نمود و گفت: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد مادر، می تواند در مبحث بهینه سازی مصرف انرژی و حفظ محیط زیست فرهنگ سازی خوبی را انجام دهد و در ایجاد نگاه پژوهش محور به موضوعات مختلف اجتماعی و علمی با کمک دانشگاه می توان تحول مهمی را در عرصه توسعه اجتماعی و توجه به سبک زندگی مطلوب و اصلاح سبک زندگی انجام داد. اکبریان داشتن ارتباط با دانشگاه مراغه به عنوان مهم ترین مرکز علمی و پژوهشی را یک افتخار بزرگ دانست که می تواند در ادامه تحصیل و انگیزه مندی دانش آموزان موثر واقع شود. وی مهم ترین هدف از برگزاری نشست مشترک را نهایی سازی مبحث راه اندازی سیستم های مصرف انرژی و تشکیل کارگروه تخصصی دائمی و انعقاد تفاهم نامه جامع همکاری های مشترک اعلام نمود.

شایان ذکر است که این نشست به ابتکار مرکز رشد واحدهای فناور مراغه برگزار شد که ریاست اداره محیط زیست شهرستان مراغه دکتر غلامرضا زارع هم در آن حضور داشت. دکتر سینا صادق فام مدیر مرکز رشد واحد های فناور مراغه با اعلام اینکه ارتباط سازنده میان دانشگاه و اموزش و پرورش در توسعه ایده های فناورانه راهگشا خواهد بود؛ افزود: هدف نهایی این نشست طراحی و تدوین تفاهم نامه جامع همکاری مشترک میان دو نهاد مهم اموزشی و پژوهشی و تبدیل ایده فناورانه یک شرکت فناور در زمینه بهینه سازی و هوشمند سازی سیستم های مص ف انرژی به یک طرح اجرایی جهت پیاده سازی در مدارس می باشد و با تشکیل یک کارگروه تخصصی مشترک، ارتباطات و همکاری های دوطرف گسترش یافته و تداوم خواهد یافت. .
در پایان مقرر شد دانشگاه مراغه طرح جامع سیستم بهینه سازی مصرف انرژی را به صورت مکتوب به آموزش و پرورش برای پیاده سازی در مدارس ارائه نماید و همچنین طرفین توافق نمودند با ایجاد یک کارگروه تخصصی،انعقاد تفاهم نامه را از طریق کارگروه تخصصی مشترک پیگیری نمایند.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.