ماموریت‌های مرکز رشد مراغه

 

اهم ماموریت‌های این مرکز عبارت است از:

  •  به ‌کارگیری مؤثر نتایج تحقیقات فناوری‌های نوین از طریق حمایت از تکمیل چرخه تحقیق تا تولید
  • پشتیبانی و ارائه تسهیلات علمی، فنی، مالی و اجرائی به صاحبان اختراع و نوآوری
  • تقویت و تشویق بخش خصوصی در انجام فعالیت‌های منتج به فناوری
  • ایجاد ساز و کارهای حمایتی از طریق سازماندهی تشکیلات

با توجه به این ماموریت‌ها، اهداف مرکز رشد واحدهای فناور مراغه را می‌توان بصورت زیر دسته‌ بندی کرد:

  • بسترسازی به‌منظور تجاری كردن دستاوردها در راستای اهداف مركز
  • ایجاد زمینه كار آفرینی، حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان
  • كمك به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
  • ایجاد فضای لازم برای گسترش و رشد واحدهای كوچك و متوسط دانش‌مدار و فناور فعال در زمینه‌های فناوری
  • بسترسازی به منظور ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جذب كارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های فناوری
  • تولید و توسعه محصولات و فرایندهای فناوری قابل عرضه به بازار

 
طرح‌ها و ایده‌های دریافتی پس از داوری توسط متخصصین امر و در صورت داشتن ویژگی‌هایی از قبیل نوآوری جهانی، ملی یا منطقه‌ای، و فناوری مناسب، در یکی از مقاطع رشد یا پیش رشد پذیرفته شده  مورد حمایت مرکز قرار خواهند گرفت. حمایت در مقطع پیش رشد حداکثر 6 ماه و حمایت در مقطع رشد 3 ساله خواهد بود.