اتاق فکر و کارآفرینی در مرکز رشد واحد های فناور مراغه برگزار شد

 

 

به گزارش روابط عمومی ظهر روز شنبه جمعی از شرکت های فعال در مرکز رشد و دانشجویان دانشگاه مراغه نشست هم اندیشی جهت تبادل نظرات در محل ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور مراغه شرکت نموده اند

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.